Tìm kiếm nhanh Điểm Đến tại Hoa Sen Châu Á tourism

Thứ Hai, 21 tháng 4, 2014

HOA SEN

Tập hợp một số hình ảnh đẹp về Hoa Sen: " Tháp mười đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên bác hồ" sen đã đi vào lòng người Việt Nam, cũng là quốc hoa cho người Việt Nam, hoa sen gần gũi cuộc sống người dân từ nông thôn đến thành thị không phân biệt sang hèn. 
Hoa sen cũng dành cho sự trang nghiêm trong việc thờ cúng, không phân biệt tôn giáo mọi người đều có thể sữ dụng được hết.
Sưu tầm: Công ty du lịch Hoa Sen Châu Á

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm